UA

Дерево життя

Дерево Життя (Світове Дерево, Дереводу Роду, Рай-Дерево) – один з найдавніших українських символів, основа світогляду наших пращурів, для яких воно уособлювало порядок, що протистоїть хаосу, виникнення усього живого. Візуалізація цього символу зустрічається на трипільському посуді, килимах, у ранньому іконописі, в орнаментах українських вишивки та писанок.

Дерево життя – це один з варіантів образу світового дерева. Дерево життя актуалізує міфологічні уявлення про життя у всій повноті його сенсів. Основна властивість життя – в здатності відтворювати саме себе в часі в дискретному вигляді, коли певним тимчасовим відрізкам відповідає серія, послідовність поколінь. При цьому кожне окреме життя проходить чотири стадії: народження, зростання, деградацію, смерть.

Ця ідея (Світового Дерева) так заволоділа святочною психікою українського народу, що вважається народом за перший світо-творчий початок. Іншими словами можна сказати, що Дерево взяло на себе основне космогонічне навантаження Творення Світу.

Отже, Дерево відшукало стежину до серця народів не тільки в традиційно-побутових ритуалах, але й у космогонічних уявленнях, містиці та світових релігіях, де Дерево Життя відображає широкий аспект реалій людського буття – від структури самого Всесвіту, родової спільноти (Дерево Роду) до суті Людини як (біо)поля битви добра та зла (дерево добра і зла).

До того ж, Дерево несе функцію зв’язку усіх світів, неба та землі, людей та богів, матерії й духу, є своєрідною віссю Всесвіту.

Давні філософські традиції різних часів та народів вбачали у цьому символі втілення найвищої Мудрості, вище якої нема нічого, розглядали його як судину великого космічного тіла, по яких тече сила та міць безкінечного космічного простору.

«Дерево Роду» Аліни Гаєвої - це переосмислені та стилізовані малюнки вишивок з рушників, частково з колекції Дмитра Яворницького (Дніпропетровський національний музей). Інтерпретація, яка ґрунтується на минулому і створює новий, майбутній орнамент поколінь.

Отримай свій Орнамент

Дерево життя

Вперед до генерації